Výmena, vrátenie tovaru a relamácie

Výmena

Vybrali ste si nesprávnu veľkosť? V termíne do 30 dní od dátumu doručenia zásielky Vám bez problémov vymeníme produkt kúpený v internetovom obchode 50style.sk.

Na 50style.sk tovar môžete vymeniť na inú veľkosť toho istého modelu zakúpeného produktu. Najčastejším dôvodom výmeny je nesprávne zvolená veľkosť obuvi alebo oblečenia, preto vám odporúčame prečítať si informácie v našich príručkách, aby ste minimalizovali riziko výberu nesprávnej veľkosti: Tabuľky veľkosti, Ako vybrať správnu veľkosť obuvi?, Ako vybrať správnu veľkosť oblečenia?

Ako postupovať pri výmene produktov:

 1. Vyplňte Formulár výmeny/vrátenia tovaru, ktorý ste dostali v prílohe e-mailu. Formulár navrátenie/výmenu si môžete stiahnuť aj tu: Formulár výmeny/vráteniau
 2. Uistite sa, že veľkosť, ktorú chcete kúpiť, je dostupná na webovej stránke obchodu 50style.sk.
 3. Produkt spolu s Formulárom pošlite na nižšie uvedenú adresu najneskôr do 30 dní od dátumu obdržania tovaru.
 4. Vašu požiadavku spracujeme do 14 dní odo dňa, keď sme vrátený tovar spätne získali.

Dôležité informácie:

 • Náklady za odoslanie produktu hradí Zákazník.
 • Produkt, ktorý posielate na výmenu musí byť nový, nesmie byť zničený či opotrebovaný.
 • Výmena pozostáva z dvoch transakcií: odstúpenie od kúpnej zmluvy tovaru, ktorý chcete vymeniť a uzatvorenie zmluvy o predaji Vami vybraného tovaru namiesto vymieňaného tovaru.
 • Môže sa stať, že Vami vybraná veľkosť už nebude dostupná. Vtedy sa uskutoční len odstúpenie od kúpnej zmluvy. Prostriedky Vám v takom prípade vrátime tak, ako ste si zvolili na formulári vrátenia.
 • Ak neuvediete, či ste sa rozhodli pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo pre výmenu tovaru, prípadne neurčíte, na akú veľkosť chcete tovar vymeniť, budeme Vaše vrátenie kvalifikovať ako odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátime vám prostriedky za spätne zasielaný tovar.

Adresa pre zaslanie vymieňaného tovaru:

MIG – Marketing Investment Group Slovakia s.r.o.
50style
Súľov 46,
013 52 Súľov-Hradná
S odporučenou poznámkou: „50style.sk -výmena produktu”

Vrátenie a odstúpenie od zmluvy

V internetovom obchode 50style.sk môžete vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote do 30 dní od dátumu doručenia zásielky.

Ako postupovať pri vrátení produktov a odstúpení od zmluvy:

 1. Vyplňte Formulár výmeny/vrátenia tovaru, ktorý ste dostali v prílohe e‍-‍mailu. Formulár na vrátenie/výmenu si môžete stiahnuť aj tu.
 2. Tovar spolu s faktúrou pošlite na nižšie uvedenú adresu.
 3. Suma za vrátený tovar bude uhradená takým istým spôsobom platby, aký bol použitý pri prvotnej transakcii. Ak chcete sumu dostať na iný bankový účet alebo ste platbu vykonali pri prevzatí, prosíme ouvedenie čísla účtu, na ktoré bude prevod vykonaný.
 4. Vrátenie platby vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme sa oodstúpení od kúpnej zmluvy dozvedeli.

Dôležité informácie:
V obchode 50style.sk poskytujeme dodatočnú lehotu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru 30 dní namiesto zákonných 14 dní!

Náklady za odoslanie produktu hradí Zákazník.

Adresa pre zaslanie vracaného tovaru:

MIG – Marketing Investment Group Slovakia s.r.o.
50style
Súľov 46,
013 52 Súľov-Hradná
S odporučenou poznámkou: „50style.sk - odstúpenie od zmluvy”
Stiahnite si formulár vrátenia (PDF) >>

Reklamácie

Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti produktu, ktorá vznikla v priebehu 24 mesiacov od prevzatia produktu v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu.

Ako postupovať pri reklamácii produktov:

 1. Vyplňte Reklamačný list Stiahnite si Reklamačný list (PDF) .
 2. Pošlite reklamovaný produkt spolu s Reklamačným listom na nižšie uvedenú adresu.
 3. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.
 4. V rámci reklamácie môže zákazník predložiť tieto požiadavky: výmena tovaru za nový, oprava tovaru,zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy - ak je vada tovaru závažná.

Náklady za odoslanie produktu hradí Zákazník.

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:

MIG – Marketing Investment Group Slovakia s.r.o.
50style
Súľov 46,
013 52 Súľov-Hradná
S odporučenou poznámkou: „50style.sk - Reklamácia”
Stiahnite si formulár vrátenia (PDF) >>

Dôležité informácie:

 • Na spracovanie vašej reklamácie potrebujeme opis zistenej chyby, záručný nárok a vaše údaje, preto vám odporúčame vyplniť Reklamačný list.
 • Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru späť hradí zákazník. Obchod neprijíma zásielky zaslané späťna dobierku.
 • V prípade uznanej reklamácie uhradíme náklady na zaslanie tovaru späť na reklamáciu.
Na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupný portál mimosúdneho riešenia online sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi (tzv. portál ODR).Tento portál je internetovou stránkou, ktorá spotrebiteľom umožňuje oboznámiť sa so všeobecnými informáciami ospôsoboch riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s uzatvorením zmluvy cez Internet iných než súdna žaloba(napr. mediáciou alebo rozhodcovským súdom). Prostredníctvom portálu sa so svojou sťažnosťou môžete taktiežobrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov a priložiť príslušné dokumenty.

MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o. nemá v prípade sporu povinnosť a ani zámer zúčastniť sa konaniapred spotrebiteľským rozhodcovským súdom.